הפונקציה EVEN

הסבר

הפונקציה מחזירה מספר מעוגל כלפי מעלה למספר הזוגי השלם הקרוב ביותר. ניתן להשתמש בפונקציה זו לעיבוד פריטים שבאים בזוגות. לדוגמה, ארגז יכול להכיל שורות של פריט אחד או של שני פריטים. הארגז מלא כאשר מספר הפריטים, המעוגל עד למספר הזוגי הקרוב, שווה לקיבולת הארגז.
הפונקציה מחזירה את המספר השלם הזוגי הבא. היא תמיד תעגל מספרים שלא לכיוון האפס, כלומר מספרים חיוביים יהפכו גדולים יותר, לדוגמה:
3 יהפוך ל 4   ומספרים שליליים יחזירו מספר קטן יותר, לדוגמה:-3 יהיה -4 או 0.5 יהפוך ל -2.

תחביר

EVEN(number)‎

ארגומנטים נדרשים

Number    הערך שיש לעגל.

דוגמה

הערות