הפונקציה FORECAST.LINEAR

הסבר

הפונקציה מחשבת, או חוזה, ערך עתידי על סמך ערכים קיימים. הערך החזוי הוא y-value עבור x-value נתון. הערכים הידועים הם ערכי x-value ו- y-value קיימים, וחיזוי הערך החדש נעשה בעזרת רגרסיה לינארית. השתמש בפונקציה זו לחיזוי היקפי מכירות, דרישות מלאי או מגמות צרכנות בעתיד.הפונקציה זמינה החל מגרסת 2016

תחביר

FORECAST.LINEAR(x, known_y’s, known_x’s)

ארגומנטים נדרשים

  • X    נדרש. נקודת הנתונים שעבורה ברצונך לחזות ערך.
  • Known_y’s    נדרש. מערך הנתונים או טווח הנתונים התלוי.
  • Known_x’s    נדרש. מערך הנתונים או טווח הנתונים הבלתי תלוי.

דוגמה