הפונקציה HLOOKUP

הסבר

הפונקציה מחפשת ערך בשורה העליונה של טבלה או מערך של ערכים, ולאחר מכן מחזירה ערך באותה עמודה משורה שצוינה בטבלה או במערך. השתמש בפונקציה HLOOKUP כאשר הערכים להשוואה ממוקמים בשורה לרוחב חלקה העליון של טבלת נתונים, וברצונך לבצע חיפוש במספר מסוים של שורות כלפי מטה. השתמש בפונקציה VLOOKUP כאשר הערכים להשוואה נמצאים בעמודה שמימין לנתונים שברצונך לאתר.האות H בשם הפונקציה HLOOKUP מציינת "Horizontal" (אופקי).

תחביר

HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])‎

ארגומנטים נדרשים

ארגומנטים אופציונליים

Range_lookup    אופציונלי. ערך לוגי המציין אם ברצונך שהפונקציה HLOOKUP תבצע התאמה מדויקת או מקורבת. אם ארגומנט זה הוא TRUE או מושמט, הפונקציה מחזירה התאמה מקורבת. במילים אחרות, אם לא נמצאה התאמה מדויקת, מוחזר הערך הבא בגודלו שקטן מ- lookup_value. אם ארגומנט זה הוא FALSE, הפונקציה מחפשת התאמה מדויקת. אם אין התאמה שכזו, הפונקציה מחזירה את ערך השגיאה ‎#N/A.

דוגמה

הערות

  • אם הפונקציה HLOOKUP אינה מוצאת את lookup_value והארגומנט range_lookup הוא TRUE, היא משתמשת בערך הגדול ביותר שהוא קטן מ- lookup_value.
  • אם lookup_value קטן מהערך הקטן ביותר בשורה הראשונה של table_array, הפונקציה HLOOKUP מחזירה את ערך השגיאה ‎#N/A.
  • אם range_lookup הוא FALSE ו- lookup_value‏ הוא טקסט, באפשרותך להשתמש בתווים הכלליים סימן שאלה (?) וכוכבית (*) ב- lookup_value‏. סימן שאלה מתאים לתו בודד כלשהו; כוכבית מתאימה לרצף כלשהו של תווים. אם ברצונך לחפש סימן שאלה או כוכבית של ממש, הקלד תו Tilde ‏(~) לפני התו.