הפונקציה HYPERLINK

הסבר

פונקציית HYPERLINK מאפשרת יצירת קישור דינמי או קיצור דרך כדי להגיע לקובץ אחר או לאתר אינטרנט, כאשר בתצוגת התא נוכל לראות את השם שנבחר לתת לו (לאו דווקא את כתובת הקישור)

ישנם שני  ארגומנטים לפונקציה, האחד מבקש הפניה לקישור המבוקש והשני מאפשר לכתוב “שם ידידותי”, שאותו נראה בתא עצמו)

בשני הארגומנטים יש לכתוב את הטקסט עם גרשיים, או להראות לפונקציה הפניה לתא אחר שבו הם רשומים, בתא אחד הקישור המבוקש עם //HTTP (אם מדובר באתר אינטרנט, או עם מסלול הקובץ המבוקש ) ובתא הנוסף את השם שנרצה שיראה בתא.

יתרונות הפונקציה: אפשר ליצור היפר קישור באמצעות (לחצן ימני) פקודת היפר קישור , אולם היתרון ביצירת היפר קישור באמצעות פונקציה הוא הדינמיות שלה, כלומר ניתן לקשר את הפונקציה לתא שבו רשימה נפתחת, וההיפר קישור ישנה את כתובתו בהתאם לערך התא.

בחירת תא עם היפר קישור: כאשר נבחר את התא, העכבר יהפוך לתמונת יד- ויקפיץ אותנו לכתובת המוגדרת בו, אולם במידה ונרצה רק לבחור את התא, (לצורך עיצוב וכד’), נבחר אותו או בעזרת החיצים, או עם הלחצן הימני ואז השמאלי (כך נמנע את תצוגת היד המצביעה וכך נמנע את הקפיצה)

תחביר

=HYPERLINK(link_location, [friendly_name])

ארגומנטים נדרשים

ארגומנטים אופציונליים

Friendly_name . הטקסט או הערך המספרי של הדילוג המוצג בתא. Friendly_name מוצג בגופן כחול עם קו תחתון. אם friendly_name מושמט, link_location מוצג בתא כטקסט הדילוג.

Friendly_name יכול להיות ערך, מחרוזת טקסט, שם או תא המכיל טקסט או ערך של הדילוג.

אם הארגומנט friendly_name מחזיר ערך שגיאה (למשל, ‎#VALUE!‎), התא מציג את השגיאה במקום את טקסט הדילוג.

דוגמה

הערות

ביישום שולחן העבודה של Excel, כדי לבחור תא המכיל היפר-קישור מבלי לעבור ליעד היפר-קישור, לחץ על התא, החזק את לחצן העכבר לחוץ עד שהמצביע יהפוך לצלבסמן בחירה של Excel ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר. ב- Excel Online, בחר תא על-ידי לחיצה עליו, כשהמצביע הוא חץ; דלג ליעד ההיפר-קישור על-ידי הקלקה כשהמצביע הופך ליד.