הפונקציה KURT

הסבר

הפונקציה מחזירה את מדד הגבנוניות (Kurtosis) של סידרת נתונים. גבנוניות היא התלילות או השטיחות היחסית של התפלגות בהשוואה להתפלגות נורמלית. ערך גבנוניות חיובי מצביע על התפלגות תלולה יחסית. ערך גבנוניות שלילי מצביע על התפלגות שטוחה יחסית.

תחביר

KURT(number1, [number2], …)‎

ארגומנטים

255-number1  ‏ 1 עד 255 ארגומנטים שברצונך לחשב את הגבנוניות שלהם. כמו כן, באפשרותך להשתמש במערך בודד או בהפניה למערך במקום בארגומנטים המופרדים באמצעות פסיקים.

דוגמה

הערות*

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט