הפונקציה MODE

הסבר

הפונקציה MODE מחזירה את הערך השכיח ביותר במערך או בטווח נתונים.

פונקציה זו הוחלפה בפונקציות חדשות ומדוייקות יותר:   ראה הפונקציה MODE.MULT והפונקציה MODE.SNGL.