הפונקציה PERCENTILE

הסבר

הפונקציה מחזירה את המאיון ה- k של ערכים בטווח. באפשרותך להשתמש בפונקציה זו כדי ליצור סף קבלה. לדוגמה, באפשרותך להחליט לבחון מועמדים שקיבלו ציונים מעל לאחוזון ה- 90.

הפונקציה הוחלפה בחדשה ומדויקת יותר. ראה PERCENTILE.EXC  ו PERCENTILE.INC.