הפונקציה PERCENTRANK

הסבר

הפונקציה מחזירה את הדירוג של ערך כלשהו בערכת נתונים כאחוז מתוכה. ניתן להשתמש בפונקציה זו להערכת המעמד היחסי של ערך בתוך ערכת נתונים. לדוגמה, השתמש בפונקציה PERCENTRANK לחישוב המעמד של ציון מסוים במבחן יכולות בתוך אוכלוסיית הציונים של המבחן.

פונקציה זו הוחלפה בפונקציות חדשות ומדויקות יותר.

ראה הפונקציה PERCENTRANK.EXC והפונקציה PERCENTRANK.INC.