הפונקציה QUARTILE.INC

הסבר

החזרת הרבעון ה-k מתוך ערכים בטווח נתון (k=1,2,3) לא כולל. .
רבעונים ניתן להגדיר ב-2 דרכים: כ””שווים או גדולים מ-% מההתפלגות”” (כולל) או “”גדולים מ-% מההתפלגות”” (לא כולל).
פונקציה זו מבצעת את החישוב לפי ההגדרה השנייה ומחזירה את הערך הגדול או שווה ל 25% , 50% או 75% מההתפלגות

תחביר

QUARTILE.INC(array,quart)‎

ארגומנטים נדרשים

 • Array  המערך או טווח התאים של ערכים מספריים שעבורם מבוקש ערך הרבעון. Quart מציין את מס’ הרבעון (0,1,2,3,4)
 • Quart  מציין את מס’ הרבעון (1,2,3)

פרמטרים

כאשר quart שווההפונקציה QUARTILE.INC מחזירה
0ערך מינימום
1הרביעון הראשון (המאיון ה- 25)
2ערך חציון (המאיון ה- 50)
3הרביעון השלישי (המאיון ה- 75)
4ערך מקסימום

דוגמה

הערות

 • אופן החישוב בעבור הרבעון הראשון (k=1) מתבצע כך: כאשר מס’ הנתונים זוגי מתבצע החישוב (n+2)/4, ולפי התוצאה שמתקבלת עם שארית שהיא תהיה המשקל של התצפית במקום ה((n+1)/4)+1, והערך המשלים ל-1 יהיה משקל המספר במקום (n+1)/4)
  באם מתקבל מס’ שלם אז מבוצע ממוצע משוקל בין התצפית ה (n+2)/4 והתצפית במקום ה((n+1)/4)+1, עם המשקלים 0.75 ו-0.25, בהתאמה.
  כאשר מס’ הנתונים אי זוגי מתבצע החישוב n/4 והתוצאה מעוגלת למעלה לשלם הקרוב ביותר (באם נדרש עיגול) ואז מחושב ממוצע פשוט בינו לבין התצפית במיקום אחריו.
 • אם array ריק, הפונקציה QUARTILE.INC מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.
 • אם quart אינו מספר שלם, הוא מעוגל.
 • אם quart < 0 או אם quart > 4, הפונקציה QUARTILE.INC מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.
 • הפונקציות MIN,‏ MEDIAN ו- MAX מחזירות ערך זהה לזה של QUARTILE.INC כאשר quart שווה 0 (אפס), 2 ו- 4, בהתאמה.