הפונקציה RANK.AVG

הסבר

הפונקציה מחזירה את הדירוג של מספר כלשהו ברשימת מספרים, לפי גודלו ביחס לערכים האחרים ברשימה. אם ליותר מערך אחד מוקצה אותו דירוג, מוחזר הדירוג הממוצע.

תחביר

RANK.AVG(number,ref,[order])‎

ארגומנטים נדרשים

ארגומנטים אופציונליים

Order    מספר המציין את האופן שבו יש לדרג את number.

דוגמה

הערות

  • אם order הוא 0 (אפס) או מושמט, Excel מדרג את number כאילו ref הוא רשימה ממוינת בסדר יורד.
  • אם order הוא ערך שאינו אפס, Excel מדרג את number כאילו ref הוא רשימה ממוינת בסדר עולה.[