הפונקציה STDEV.P

הסבר

הפונקציה מחשבת סטיית התקן (standard deviation) בהתבסס על ההנחה שהמדגם המוגדר בארגומנטים מיצג אוכלוסיה שלמה. (הפונקציה מתעלמת מערכים לוגיים וטקסט).סטיית התקן מודדת את פיזור הערכים מסביב לערך הממוצע שלהם.

תחביר

STDEV.P(number1,[number2],…)

ארגומנטים

255-Number1 ‏ 1 עד 255 המייצגים אוכלוסיה. כמו כן, באפשרותך להשתמש במערך בודד או בהפניה למערך במקום בארגומנטים המופרדים באמצעות פסיקים.

דוגמה

הערות*

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט