הפונקציה SUBTOTAL

הסבר

  • הפונקציה SUBTOTAL הנה פונקציה מתמטית רב גונית המסוגלת לחשב כ 11 פונקציות בהתאם למספר הפונקציה שאותו נבחר.
  • SUBTOTAL יכול להחזיר SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, ואחרים (ראה טבלה למטה), והיא אינה כוללת בחישוב שורות מסוננות (המספרים מ 1 עד 101) או שורות מסוננות ונסתרות (המספרים מעל 101).
  • פונקציית ה SUBTOTAL נועדה לעבוד עם ערכי נתונים המסודרים בטבלאות אנכיות (במסדי נתונים אנכיים). במידה ונבצע SUBTOTAL על טורים נסתרים – הפונקציה לא תתעלם מהם ותסכם גם אותם.
  • פונקציית SUBTOTAL אינה מסכמת נוסחאות SUBTOTAL אחרות הנמצאות בטווח

שימוש עיקרי

ביצוע חישובים על מסד נתונים אנכי עם מסנן או סיכום לפי קטגוריה מסוימת

תחביר

SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],…)‎

ארגומנטים נדרשים

Function_num    המספר 1-11 או 101-111 המציין את הפונקציה שבה יש להשתמש עבור סכום הביניים. 1-11 כולל שורות שהוסתרו ידנית, בעוד ש- 101-111 משמיט אותן; תאים שסוננו החוצה לעולם לא ייכללו.

Function_num
(כולל ערכים נסתרים)
Function_num
(ללא ערכים נסתרים)
פונקציה
1101AVERAGE
2102COUNT
3103COUNTA
4104MAX
5105MIN
6106PRODUCT
7107STDEV
8108STDEVP
9109SUM
10110VAR
11111VARP

 

Ref1    הטווח או ההפניה הראשונים בעלי שם שעבורם ברצונך לחשב את סכום הביניים.

ארגומנטים אופציונליים

‏Ref2,…    ‏2 עד 254 הטווחים או ההפניות בעלי שם שעבורם ברצונך לחשב את סכום הביניים.

דוגמה

הערות*

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט