הפונקציה SUMIF

הסבר

פונקציית SUMIF באקסל היא פונקציה המסכמת נתונים בהתאם לתנאים (לקריטריונים) שנציב בפניה. ניתן לסכם תאים בהתבסס על תאריכים, מספרים וטקסטים התואמים לקריטריונים ספציפיים. פונקציית SUMIF  יכולה להתחשב באופרטורים   (>, <, <>, =) ותווים כלליים (*,?) עבור התאמה חלקית.

קריטריוני טקסט, או קריטריונים הכוללים סמלים מתמטיים, חייבים להיות מוקפים במרכאות כפולות (“). ניתן בתוך הקריטריונים להשתמש גם בתווים כלליים  כמו ? – מתאים במקום תו מסויים ו * מתאימה לרצף תאים. SUMIF ו- SUMIFS יכולים לטפל בטווחים, אך לא במערכים (ARRAY).
זאת אומרת שלא ניתן להשתמש בפונקציות אחרות כמו YEAR או MONTH על טווח הקריטריונים שכן התוצאה היא מערך. אם אנו זקוקים לפונקציונליות זו, נשתמש בפונקציה SUMPRODUCT.

עצות:*

  • ניתן להחיל את הקריטריונים על טווח אחד ולסכם את הערכים התואמים בטווח אחר. לדוגמה, הנוסחה‎=SUMIF(B2:B5, “John”, C2:C5)‎‎ מסכמת רק את הערכים בטווח C2:C5, כאשר התאים התואמים בטווח B2:B5 שווים למחרוזת “John”.
  • כדי לסכם תאים בהתבסס על קריטריונים מרובים, ראה הפונקציה SUMIFS.

תחביר

SUMIF(range, criteria, [sum_range])‎

ארגומנטים נדרשים

ארגומנטים אופציונליים

sum_range התאים בפועל להוספה, אם ברצונך להוסיף תאים אחרים פרט לאלה שצוינו בארגומנט range. אם הארגומנט sum_range מושמט, Excel  מוסיף את התאים שצוינו בארגומנט range (אותם תאים שעליהם מוחלים הקריטריונים).

הערות*

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט