הפונקציה SUMPRODUCT

הסבר

הפונקציה SUMPRODUCT הנה פונקציה מתמטית מסוג פונקציות מערך, אשר מכפילה טווחים או מערכים יחדיו ומסכמת את התוצאות (כפל וחיבור יחדיו).
מכיוון שפונקציית SUMPRODUCT  פועלת על מערכים, זה מאפשר לה רב גונית לביצוע נוסחאות נוספות כמו פונקציות סיכום או ספירה בתנאי כגון:  COUNTIF, SUMIF ואפילו מציאת נתונים (כמו VLOOKUP).

תחביר

SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], …)‎

ארגומנטים נדרשים

Array1    ארגומנט המערך הראשון שאת רכיביו ברצונך להכפיל ולאחר מכן לסכם.

ארגומנטים אופציונליים

‎Array2, array3,…‎    ארגומנטים 2 עד 255 של מערך שאת רכיביהם ברצונך להכפיל ולאחר מכן לסכם.

דוגמה

הערות