הפונקציה UNICHAR

הסבר

החזרת תו ה- Unicode שמתבצעת אליו הפניה על-ידי הערך המספרי הנתון.

תחביר

(UNICHAR(number

ארגומנטים נדרשים

Number Number הוא המספר ב- Unicode שמייצג את התו.

דוגמה

הערות

  • תו ה- Unicode המוחזר יכול להיות מחרוזת תווים, למשל בקודי UTF-8 או UTF-16.
  • אם המספרים ב- Unicode הם חלופות חלקיות וסוגי נתונים שאינם חוקיים, UNICHAR מחזירה את ערך השגיאה N/A#.
  • אם מספרים הם ערכים מספריים שלא נכללים בטווח המותר, UNICHAR מחזירה את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎.
  • אם Number הוא אפס (0), UNICHAR מחזירה את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎.