הפונקציה UNICODE

הסבר

החזרת ערך ה- Unicode של התו הראשון של הטקסט

תחביר

(UNICODE(text

ארגומנטים נדרשים

Text Text הוא התו שעבורו ברצונך לקבל את ערך ה- Unicode.

דוגמה

הערות

אם הארגומנט Text מכיל חלופות חלקיות או סוגי נתונים שאינם חוקיים, UNICODE מחזירה את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎.