הפונקציה UNIQUE

הסבר

הפונקציה UNIQUE באקסל  מחזירה רשימה של ערכים ייחודיים ברשימה או בטווח. הערכים יכולים להיות טקסט, מספרים, תאריכים, זמנים וכו ‘.
כלומר, היא סורקת את הטווח שנסמן ויוצרת במקום החדש, מערך דינמי של ערכים ייחודיים, (פעם אחת כל מופע המופיע הרשימה, בדומה לביטול כפילויות, אבל דינמי), כלומר אם הרשימה מתעדכנת, גם הפונקציה תעדכן עצמה.

הפונקציה זמינה באופיס 365  והחל מגרסת 2019

תחביר

‎=UNIQUE(array,[by_col],[occurs_once])‎

ארגומנטים נדרשים

array הטווח או המערך שממנו יש להחזיר ערכים ייחודיים

ארגומנטים אופציונליים

[by_col] ערך לוגי המציין כיצד להשוות; לפי שורה = FALSE או מושמט; לפי עמודה = TRUE

[occurs_once] ערך לוגי: החזר רק ערכים ייחודיים שמופיעים פעם אחת = TRUE; כלול את כל הערכים הייחודיים = FALSE או מושמט

דוגמה

הערות*

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט