הפונקציה VAR.P

הסבר

הפונקציה מחשבת את מדד השונות בהתבסס על ההנחה שהמדגם מיצג את האוכלוסיה כולה (הפונקציה מתעלמת מערכים לוגיים וטקסט).

תחביר

var.p(number1,[number2],…)‎

ארגומנטים

Number1-254     ארגומנטים ממספר 1 עד 254 המייצגים מדגם מתוך אוכלוסיה.

דוגמה

הערות*