הפונקציה VAR.S

הסבר

הפונקציה מחשבת אומדן לשונות של האוכלוסייה בהתבסס על מדגם (הפונקציה מתעלמת מערכים לוגיים וטקסט במדגם).
שונות מודדת את הפיזור של ערכים מסביב לערך הממוצע שלהם.

תחביר

VAR.S(number1,[number2],…)‎

ארגומנטים

Number1-254     ארגומנטים ממספר 1 עד 254 המייצגים מדגם מתוך אוכלוסיה.

דוגמה

הערות*