הפונקציה VARPA

הסבר

הפונקציה מחשבת את מדד השונות בהתבסס על ההנחה שהמדגם הוא האוכלוסיה כולה (הפונקציה אינה מתעלמת מערכים לוגיים)

תחביר

VARPA‎(value1, [value2], …)‎

ארגומנטים

255-Value1 ‏ 1 עד 255 ערכים אופציונליים המייצגים אוכלוסיה.

דוגמה

הערות*

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט