הפונקציה WORKDAY.INTL

הסבר

הפונקציה מחזירה את המספר הסידורי של התאריך שלפני או אחרי מספר ימי עבודה שצוין עם פרמטרים מותאמים אישית של סוף שבוע. פרמטרים של סוף שבוע מציינים את הימים שהם ימי סוף שבוע ואת מספרם. ימי סוף שבוע וימים אחרים המוגדרים כחגים אינם נחשבים לימי עבודה.

תחביר

WORKDAY.INTL(start_date, days, [weekend], [holidays])‎

ארגומנטים נדרשים

ארגומנטים אופציונליים

מספר סוף שבועימי סוף שבוע
1 או מושמטשבת, ראשון
2ראשון, שני
3שני, שלישי
4שלישי, רביעי
5רביעי, חמישי
6חמישי, שישי
7שישי, שבת
11ראשון בלבד
12שני בלבד
13שלישי בלבד
14רביעי בלבד
15חמישי בלבד
16שישי בלבד
17שבת בלבד

אורכם של ערכי מחרוזת של weekend הוא שבעה תווים וכל תו במחרוזת מציין יום בשבוע, החל מיום שני. 1 מציין יום שאינו יום עבודה ו- 0 מציין יום עבודה. רק התווים 1 ו- 0 מותרים במחרוזת. 1111111 הוא מחרוזת לא חוקית.

לדוגמה, 0000011 מוביל לתוצאה של סוף שבוע בימי שבת וראשון.

דוגמה

הערות*

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט