הפונקציה XOR

הסבר

הפונקציה XOR שייכת לקבוצת הנוסחאות הלוגיות. זוהי פונקציה המאפשרת להגדיר תנאי (בדומה לפונקציית OR ), אולם , פועלת בצורה שונה, כלומר מחזירה FALSE אם כל התנאים מתקיימים, או שאף אחד לא מתקיים, או שמספר התנאים המתקיימים הוא זוגי. בכל מצב אחר היא מחזירה TRUE.

תוצאות פונקציית XOR:

תחזיר TRUE אם אחד מהתנאים מתקיים – (אמת True) והשני אינו מתקיים (לא נכון) FALSE)

תחזיר FALSE אם אף אחד מהתנאים אינו מתקיים

תחזיר FALSE אם שני התנאים מתקיימים (מחזירים TRUE)

תחזיר TRUE כאשר מספר התנאים המתקיימים לא זוגי (3, 5, 9 וכד’)

תחזיר FALSE כאשר כל התנאים אינם מתקיימים או מספר התנאים המתקיימים זוגי (2,4,6,…)

דוגמה

 

תחביר

(XOR(logical1, [logical2],…‎‎‎

ארגומנטים נדרשים

Logical1‏, logical2‏,…‎‏    Logical 1 הוא נדרש, וערכי Logical עוקבים הם אופציונליים. 1-254 תנאים שברצונך לבדוק, אשר יכולים להיות TRUE או FALSE, ואשר יכולים להיות ערכים לוגיים, מערכים או הפניות.

 דוגמה

הערות*

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט