הפונקציה TRUE באקסל

הפונקציה TRUE באקסל, החזרת הערך הלוגי TRUE, משמשת בתוך פונקציות אחרות להחזרת ערך לוגי בהתקיים תנאי

הפונקציה MINA באקסל

הפונקציה MINA באקסל, מחזירה את הערך הנמוך ביותר, המינימלי, ברשימת נתונים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה MAXA באקסל

הפונקציה MAXA באקסל, מחזירה את הערך המרבי, המקסימלי, ברשימת נתונים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה AVERAGEA באקסל

הפונקציה AVERAGEA באקסל, מחזירה את הממוצע של הנתונים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

IF על טקסט

הפונקציה IF על טקסט באקסל, כיצד להשתמש בפונקציית התנאי IF על תאים עם טקסטים ולקבל תוצאה מבוקשת בהתאם להתקיימות התנאי

הפונקציה IFERROR באקסל

הפונקציה IFERROR באקסל, מאפשרת להגדיר את תוכן התא כאשר הפונקציה מחזירה שגיאה, היא מאפשרת להציג ערך מבוקש כלשהו במקום חיווי השגיאה.

הפונקציה TEXT באקסל

הפונקציה TEXT באקסל המרת מספר לטקסט. מאפשרת להמיר ערך בתבנית מספר לתבנית טקסט, להפוך מספר חודש לשם חודש או מספר יום לשם יום בשבוע

הפונקציה EDATE באקסל

הפונקציה EDATE באקסל, יצירת תאריך או רצף של תאריכים מבוססי חודשים ביחס לתאריך בסיס.

הפונקציה ROUND באקסל

הפונקציה ROUND באקסל, מעגלת את המספר בפועל למספר שונה . ניתן לבחור את סוג עיגול המספר לפי נקודה עשרונית, או מספר שלם

הפונקציה DATE באקסל

הפונקציה DATE באקסל, איחוד מספרים לבניית תאריך, יצירת תאריך חדש. שימוש בפונקציות YEAR + MONTH + ROW

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844