הפונקציה LET באקסל

הפונקציה מאפשרת אחסון חישובי ביניים, ערכים או הגדרה של שמות בתוך נוסחה. שמות אלה חלים רק בטווח של הפונקציה

הפונקציה VALUE באקסל

הפונקציה VALUE באקסל, המרת מחרוזת טקסט המייצגת מספר לערכך מספרי לצורך חישוב.

הפונקציה XOR באקסל

הפונקציה XOR באקסל, מחזירה TRUE רק אם תנאי אחד בלבד מתקיים. בכל מקרה אחר מחזירה FALSE

הפונקציה FIND באקסל

הפונקציה FIND באקסל, פונקציית חיפוש המחזירה מספר המציין את המיקום המספרי של תו (או המילה) בתוך התא. רגישה לאותיות רשיות

הפונקציה RANDARRAY באקסל

הפונקציה RANDARRAY באקסל, יוצרת סדרת מספרים אקראיים ויכולה להציב אותם כמערך טבלאי בהינתן מספר השורות הרצוי ומספר העמודות הרצוי.

הפונקציה XLOOKUP באקסל

הפונקציה XLOOKUP באקסל, פונקציית חיפוש מידע מגרסת אקסל 365, המאפשרת חיפוש נתונים בטווחים והחזרת הפריט המתאים מטווח אחר.

הפונקציה YEARFRAC באקסל

הפונקציה YEARFRAC באקסל, מחשבת את ההפרש בשנים בין תאריך התחלה לתאריך סיום, מתאימה לחישוב ותק, או מספר שנים שעברו בין תאריכים

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844