הפונקציה CONFIDENCE.NORM באקסל

נגן וידאו
שתפו עם חברים שעמוד זה יכול לסייע להם
Facebook
Twitter
LinkedIn
 • הפונקציה CONFIDENCE.NORM

  הסבר

  החזרת מחצית אורך רווח סמך עבור ממוצע אוכלוסיה, באמצעות התפלגות Z (כאשר ניתן להניח התפלגות נורמלית).
  רווח סמך הוא טווח של ערכים. ממוצע המדגם, x, נמצא במרכז הטווח, והטווח הוא x ± CONFIDENCE.NORM. לדוגמה, אם x הוא ממוצע המדגם של זמני משלוח של מוצרים שהוזמנו באמצעות הדואר, x ± CONFIDENCE.NORM הוא טווח של ממוצעי אוכלוסיה. עבור כל ממוצע אוכלוסיה, μ0, בטווח זה, ההסתברות להשגת ממוצע מדגם שרחוק יותר מ- μ0 מאשר x גדולה מ- alpha; עבור כל ממוצע אוכלוסיה, μ0, שלא בטווח זה, ההסתברות להשגת ממוצע מדגם שרחוק יותר מ- μ0 מאשר x קטנה מ- alpha. במילים אחרות, הנח כי אנו משתמשים ב- x, ב- standard_dev וב- size כדי לבנות מבחן דו-זנבי ברמת מובהקות alpha של ההיפותזה שממוצע האוכלוסייה הוא μ0. לפיכך לא נדחה היפותזה זו אם μ0 נמצא ברווח  סמך ונדחה היפותזה זו אם μ0 אינו נמצא ברווח  סמך. הרווח סמך אינו מאפשר לנו להסיק שקיימת הסתברות של 1‎ – alpha שלחבילה הבאה יידרש זמן הובלה שנמצא ברווח  סמך.

  תחביר

  ‎CONFIDENCE.NORM(alpha,standard_dev,size)‎

  ארגומנטים נדרשים

  • Alpha הוא רמת המובהקות המשמשת לחישוב רווח סמך. רווח סמך שווה שווה ל- ‎100*(1 – alpha)%‎, או במילים אחרות, alpha של 0.05 מציין רמת ביטחון של 95 אחוז.
  • Standard_dev  סטיית התקן של האוכלוסייה שממנה נלקח טווח הנתונים, וההנחה היא כי ערך זה ידוע.
  • Size גודל המדגם.

  דוגמה

   הערות

  • אם אחד הארגומנטים אינו מספרי, הפונקציה CONFIDENCE.NORM מחזירה את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎.
  • אם alpha ≤ 0, או ש- alpha ≤ 1, הפונקציה CONFIDENCE.NORM מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.
  • אם standard_dev ≤ 0, הפונקציה CONFIDENCE.NORM מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.
  • אם הגודל אינו מספר שלם, הוא נחתך.
  • אם size < 1, הפונקציה CONFIDENCE.NORM מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.

   

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844