הפונקציה DAYS360 באקסל

נגן וידאו
שתפו עם חברים שעמוד זה יכול לסייע להם
Facebook
Twitter
LinkedIn
 • הפונקציה DAYS360

  הסבר

  הפונקציה DAYS360 מחזירה את מספר הימים בין שני תאריכים, בהתבסס על שנה בת 360 ימים (שנים-עשר חודשים בני 30 יום), המשמשת בחישובים חשבונאיים מסוימים. השתמש בפונקציה זו לחישוב תשלומים אם המערכת החשבונאית שלך מבוססת על שנים-עשר חודשים בני 30 יום.

  תחביר

  DAYS360(start_date,end_date,[method])‎

  ארגומנטים נדרשים

  Start_date, end_date   שני התאריכים שברצונך לגלות את מספר הימים ביניהם. אם start_date מתרחש אחריend_date, הפונקציה DAYS360 מחזירה מספר שלילי. יש להזין תאריכים באמצעות הפונקציה DATE, או לגזור אותם מתוצאות של נוסחאות או פונקציות אחרות. לדוגמה, השתמש ב- DATE(2008,5,23)‎ כדי להחזיר את היום ה- 23 במאי, 2008. בעת הזנת תאריכים כטקסט, עשויות להתגלות בעיות.

  ארגומנטים אופציונליים

  Method ערך לוגי המציין אם להשתמש בשיטה האמריקנית או האירופאית בחישוב.

  שיטה הגדרה
  FALSE או מושמט השיטה האמריקנית (NASD). אם תאריך ההתחלה הוא היום האחרון בחודש, הוא הופך לשווה ל- 30 באותו חודש. אם תאריך הסיום הוא היום האחרון בחודש ותאריך ההתחלה קודם ל- 30 בחודש, תאריך הסיום הופך לשווה ל- 1 בחודש הבא; אחרת, תאריך הסיום הופך לשווה ל- 30 באותו חודש.
  TRUE השיטה האירופאית. תאריכי התחלה וסיום החלים ביום ה- 31 של חודש מסוים הופכים ליום ה- 30 של אותו חודש.

  דוגמה

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844