חישובי אחוזים באקסל

נגן וידאו
שתפו עם חברים שעמוד זה יכול לסייע להם
Facebook
Twitter
LinkedIn
 • חישובי אחוזים באקסל

  חישוב המחיר כולל מעמ

  בדוגמא שלפננו מחירי מוצרים ללא מעמ, נרצה לחשב מה יהיה המחיר לאחר תוספת המע"מ (17%)

  1. נרשום את ערך המעמ בתא חיצוני לטבלה
  2. יש לעמוד בתא שבו נרצה את התוצאה וניצור פונקציית כפל
  3. נקיש = ונכפיל את המחיר כפול הערך המע"מ ונקבע את ערך המעמ עם 4F
  4. נאשר
  5. התוצאה תהיה הסכום שיש להוסיף למחיר

  1. כעת יש לבצע נוסחת חיבור לסיכום המחיר וסכום המעמ

  1. אם נרצה לבצע זאת בנוסחה אחת, יש להקיש את הנוסחה = נבחר את הסכום ונקיש + ואז נכפיל את הסכום בערך המעמ ונקבע את ערך המעמ עם 4F

  חישוב המחיר כולל מס קניה משתנה

  (להבדיל מהמע"מ שהוא קבוע לכל המוצרים)

  חישוב המחיר כולל מס קניה, כאשר מס הקניה משתנה בהתאם למוצר

  בדוגמא שלפננו מחירי מוצרים ובטור נפרד מס הקניה שחל עליהם, נרצה לחשב מה המחיר שנשלם עבור המוצרים כולל מס קניה

  1. יש לעמוד בתא שבו נרצה את התוצאה וניצור פונקציית כפל
  2. נקיש = ונכפיל את המחיר כפול מס הקניה
  3. ואז ניצור פונקציה נוספת להוסיף את המחיר לסכום מס הקניה

  או בנוסחה אחת

  1. להקיש = לבחור את המחיר + המחיר כפול מס הקניה

  חישוב המחיר אחרי הנחה

  כאשר לפנינו מחירי מוצרים ולכל אחד הנחה אחרת, נרצה לחשב את המחיר אחרי ההנחה של כל מוצר

  1. יש לעמוד בתא שבו נרצה את התוצאה וניצור פונקציית כפל
  2. נקיש = ונכפיל את המחיר כפול ההנחה, ENTER
  3. נקבל את ערך ההנחה
  4. ואז ניצור פונקציה נוספת להוסיף את המחיר לסכום מס הקניה

  או בנוסחה אחת

  1. להקיש = לבחור את המחיר + המחיר כפול ההנחה

  חישוב המחיר לפני ההנחה

  כאשר יש לנו סכום מסויים ונאמר לנו שהוא אחרי הנחה מסויימת, ונרצה לדעת מה היה המחיר המקורי לפני ההנחה

  1. יש לעמוד בתא שבו נרצה את התוצאה וניצור פונקציית חילוק
  2. נקיש = נבחר את הערך אחרי ההנחה, נחלק אותו ב( 1 מינוס ערך ההנחה)

  יש להציב סוגריים אחרי נוסחת החילוק, כי קודם נרצה שהאקסל יבצע את נוסחת ההפרש ואז את החילוק

  חישוב אחוז השינוי בין שני נתונים

  כאשר יש לנו שני נתונים שנרצה להשוות ביניהם מבחינת אחוזים, לראות מה הוא אחוז השינוי בין נתון ראשון לשני, למשל אחוז השינוי בין שנים, בין חודשים, בין סוכנים וכד'

  1. יש לעמוד בתא שבו נרצה את התוצאה וניצור פונקציית חילוק
  2. נקיש = נבחר את ערך התא השני (פברואר) ונחלק אותו בראשון (ינואר) ונוסיף מינוס 1

  מינוס 1 כדי להפחית את ה 100% הראשונים מהתוצאה.

  חישוב חלק יחסי מתוך השלם

  אם לפנינו סכום מכירות מסויים ונרצה לדעת מהי ההתפלגות באחוזים של אותו סכום ביחס ל 100%, כלומר ביחס לשלם, :

  1. יש לעמוד בתא שבו נרצה את התוצאה וניצור פונקציית חילוק
  2. נקיש = ונכפיל את הסכום הקטן (היחסי) ב שלם (המכירות של החברה שלנו חלקי המכירות של כל החברות בכל הארץ)

  דוגמא נוספת:

  חישוב המכירות של החברה בינואר, חלקי סכום מכירות החברה בכל השנה, כלומר ינואר חלקי השלם)

  1. יש לעמוד בתא שבו נרצה את התוצאה וניצור פונקציית חילוק
  2. נקיש = ונחלק את המכירות בינואר חלקי סה"כ המכירות בכל הרבעון, (נמצא בשורה 59)
  3. כדי שנוכל לגרור את הנוסחה כדי להבין את ההתפלגות בפברואר ובמרץ, יש לקבע את תא סה"כ המכירות 59B

   

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844