סיכום ביניים באקסל

נגן וידאו
שתפו עם חברים שעמוד זה יכול לסייע להם
Facebook
Twitter
LinkedIn
 • סיכום ביניים באקסל

  תוכנת אקסל הופכת את המשימה של יצירת דוחות להגיונית וקלה. היא עושה זאת ע"י כך שהיא מציעה לך דרכים לסכם או לאחד את הנתונים שלך.

  יצירת דוחות סיכום

  לעיתים קרובות כאשר אתה מכין דוח או מארגן את הנתונים שלך, תצטרך לסכם את המידע.

  בעזרת האקסל תוכל להוסיף סיכומי ביניים באופן אוטומטי מבלי להכניס מקום עבורם ומבלי להקליד נוסחה.

   

  הוספת סיכומי ביניים באקסל

  1. וודא שהטבלה שלך עונה לקרטריונים של מסד נתונים. (רציפה ובעלת שורות כותרת, להסבר ראה נושא מסד נתונים)
  2. מיין את נתוני הטבלה לפי הנושא שתרצה שיהווה את סיכומי הביניים.

  בטבלה זו הפעלנו את המסנן האוטומטי ובעזרתו מיינו את כל הטבלה לפי שם המוצר

  1. עבור ללשונית "נתונים" לפקודה "סיכומי ביניים"

  אקסל תבחר את כל מסד הנתונים אליו שייך התא ותפתח תיבת דו שיח:

  יפתח חלון ובו אפשרויות סיכומי הביניים

  תיבת דו-שיח של סיכומי הביניים

  לתיבת דו שיח יש ארבעה אזורים עיקריים. כל אזור קובע תכונה מסוימת של סיכום הביניים.

  • השדה: "עם כל שינוי ב: קובע איזה בסוף איזה שדה (כותרת הטבלה) יופעל סיכום הביניים
  • בשדה "השתמש בפונקציה" יש לקבוע את סוג סיכום הביניים המחושב (סיכום, ספירה, ממוצע וכד')
  • בשדה "הוסף סיכום ביניים ל"- אנו קובעים אילו טורים יסוכמו, בד"כ טורי המספרים
  • באזור התחתון של התיבה אנו קובעים כיצד יתווספו הסיכומים:
   • "החלף סיכומי ביניים נוכחיים" יגרום למחיקת סיכומי הביניים הקודמים והחלפתם בסיכומים החדשים.
   • ניתן ליצור מעבר עמוד בין כל קבוצה, כך שכשנשלח להדפסה, כל סיכום ביניים עם שורות הפירוט יודפסו בעמוד אחר.
  • כאשר נלחץ על אישור, החישובים מתבצעים ותוצאותיהם נראות במקומות המתאימים בגיליון.

  טבלת פונקציות עבור סיכומי ביניים

  שם הפונקציה משמעות
  Sum חיבור כל הערכים בעמודה המתאימה
  Count ספירת כל התאים שאינם ריקים בעמודה המתאימה
  Average החזרת ממוצע כל הערכים בעמודה המתאימה
  Max החזרת הערך הגדול ביותר בעמודה המתאימה
  Min החזרת הערך הקטן ביותר בעמודה המתאימה
  Product הכפלת כל הערכים בעמודה המתאימה
  Count Nums ספירת כל התאים המכילים מספרים בעמודה המתאימה
  StdDev החזרת סטית התקן של הערכים ,כאשר הטווח מתייחס לחלק מהאוכלוסין
  StdDevp החזרת סטית תקן של הערכים כאשר הטווח מתייחס לאוכלוסייה כולה
  Var החזרת שונות הערכים ,כאשר הטווח מתייחס לחלק מהאוכלוסין
  Varp החזרת שונות הערכים, כאשר הטווח מתייחס לחלק מהאוכלוסין.

  הצגת סיכומי ביניים בלבד

  לכל שורה בעלת סיכומי ביניים מתווספים סימני טיוטה 1 2 3 באזור כותרות השורות.

  יש להשתמש בסימנים אלה כדי להסתיר או לחשוף שורות.

  מעל סימני הטיוטה מופיעים המספרים 1 עד 3 המייצגים את רמת הסיכום, כך שניתן לראות לאיזו רמה שייכת כל שורה. כדי להסתיר את רשמות הפירוט ניתן ללחוץ על המספר 2 ורק סיכומי הביניים והסיכום הכולל מופיעים.

  העתקת סיכומי הביניים למקום אחר:

  יש להציג את סיכומי הביניים בלבד ולסמן אותם.

  להקיש F5

  לבחור: 'מיוחד''תאים גלויים בלבד' ואישור

  להקיש CTRL C (העתק)

  ולהדביק אותם היכן שנרצה.

   

  הסתרת לחצני החלוקה לרמות: כדי להסתירן יש להקיש CTRL 8

  עיצוב סיכומי הביניים בלבד:

  יש להציג את סיכומי הביניים בלבד (תצורה מס' 2) ולסמן אותם.

  להקיש F5, או ביתחפש החלף לבחור: 'מיוחד''תאים גלויים בלבד'

  לעצב כפי שנרצה וכשנפתח את תצוגת סיכומי הביניים, נראה שרק השורות עם הסיכומים – מעוצבות.

  הסרת סיכומי ביניים

  • כדי להסיר את סיכומי הביניים יש:
  • לבחור תא בתוך הרשימה
  • לעבור לתפריט "נתונים" לבחור בפקודה "סיכומי ביניים" וללחוץ על "הסר הכל".

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844