VLOOKUP חלק א'

נגן וידאו
שתפו עם חברים שעמוד זה יכול לסייע להם
Facebook
Twitter
LinkedIn
 • הפונקציה VLOOKUP

  הסבר לחלק א'  – חיפוש נתונים מתוך שתי טבלאות

  השתמש ב- VLOOKUP,  כאשר עליך למצוא דברים בטבלה או בטווח לפי שורה. לדוגמה, חפש מחיר של חלק מכלי רכב לפי מספר החלק.
  פונקציית VLOOKUP מחפשת ערך משותף הנמצא בד"כ בשתי טבלאות ומחזירה מידע על אותו ערך, הערך שלפיו אנו מחפשים חייב להופיע בעמודה הראשונה של הטבלה שבה מחפשים ואילו המידע לגבי אותו ערך משותף יהיה באותה השורה של אותו הערך.

  קיימות ארבע פיסות מידע הדרושות כדי לבנות את התחביר של VLOOKUP:

  1. הערך שברצונך לחפש, הנקרא גם ערך בדיקת המידע.
  2. הטווח שבו ממוקם ערך בדיקת המידע. זכור כי ערך בדיקת המידע חייב להימצא תמיד בעמודה הראשונה בטווח על מנת שהפונקציה VLOOKUP תפעל נכון. לדוגמה, אם ערך בדיקת המידע שלך נמצאת בתא C2, הטווח שלך אמור להתחיל ב- C.
  3. מספר העמודה בטווח המכיל את הערך המוחזר. לדוגמה, אם תציין את B2: D11 כטווח, עליך להתייחס ל- B כעמודה הראשונה, ל- C כעמודה השניה וכן הלאה.
  4. באופן אופציונלי, באפשרותך לציין ערך TRUE אם אתה מעוניין בהתאמה משוערת או ערך FALSE אם אתה מעוניין בהתאמה מדויקת של הערך המוחזר. אם לא תציין דבר, ערך ברירת המחדל יהיה תמיד TRUE או התאמה משוערת.

  כעת חבר את כל מה שצוין לעיל באופן הבא:

  ‎=VLOOKUP‏(ערך בדיקת מידע, טווח המכיל את ערך בדיקת המידע, מספר העמודה בטווח המכיל את הערך המוחזר, כאופציה ניתן לציין את הערך TRUE להתאמה משוערת או את הערך FALSE להתאמה מדויקת).

  להוספת רשימה נפתחת.

  תחביר

  VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])‎

  ארגומנטים נדרשים

   lookup_value   הערך שברצונך לחפש לפיו. הערך שברצונך לחפש לפיו חייב להיות בעמודה הראשונה של טווח התאים שתציין ב- table-array .

  לדוגמה, אם table-array כולל את התאים B2:D7, הערך lookup_value שלך חייב להימצא בעמודה B. ראה האיור להלן. Lookup_value יכול להיות ערך או הפניה לתא.

  Table_array  טווח התאים שבו VLOOKUP יחפש את lookup_value ואת הערך המוחזר.

  העמודה הראשונה בטווח התאים חייבת להכיל את lookup_value (לדוגמה, Last Name בתמונה להלן). בנוסף, על טווח התאים להכיל את הערך המוחזר (לדוגמה, First Name באיור להלן) שברצונך למצוא.

  col_index_num  מספר העמודה (החל ב-1 עבור העמודה הימנית ביותר ב- table-array) המכילה את הערך המוחזר.

  ארגומנטים אופציונליים

  range_lookup ערך לוגי המציין אם ברצונך שהפונקציה VLOOKUP תאתר התאמה משוערת או התאמה מדויקת:

  • TRUE להנחה שהעמודה הראשונה בטבלה מסודרת בסדר מספרי או אלפביתי ולחיפוש הערך הקרוב ביותר. זוהי שיטת ברירת המחדל אם אינך מציין שיטה.
  • FALSE לחיפוש הערך המדויק בעמודה הראשונה.

  דוגמה

  הערות*

  בעיה מה השתבש
  הערך המוחזר שגוי אם range_lookup מקבל את הערך TRUE או אינו מצוין, העמודה הראשונה חייבת להיות ממוינת בסדר אלפביתי או מספרי. אם העמודה הראשונה אינה ממוינת, הערך המוחזר עלול להיות בלתי צפוי. מיין את העמודה הראשונה או השתמש ב- FALSE לקבלת התאמה מדויקת.
  ‎ #N/A בתא
  • אם range_lookup מקבל את הערך TRUE, אזי אם הערך ב- lookup_value קטן יותר מהערך הקטן ביותר בעמודה הראשונה של table_array, תקבל את ערך השגיאה ‎#N/A.
  • אם הערך של range_lookup הוא FALSE, ערך השגיאה ‎#N/A פירושו שהמספר המדויק לא נמצא.

  לקבלת מידע נוסף אודות פתרון שגיאות ‎#N/A בפונקציה VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאת ‎#N/A בפונקציה VLOOKUP.

  ‎#REF!‎ בתא אם col_index_num גדול ממספר העמודות במערך הטבלאות, תקבל את הREF! ‎.

  לקבלת מידע נוסף אודות פתרוןREF! שגיאות ב-VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאתREF!.

  השגיאה ‎#VALUE!‎ בתא אם table_array קטן מ-1, תקבל את הVALUE! ‎.

  לקבלת מידע נוסף אודות פתרוןVALUE! שגיאות ב-VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאתVALUE! בפונקציה VLOOKUP.

  ‎#NAME?‎ בתא הNAME? בדרך כלל, ערך השגיאה פירושו שהנוסחה חסרה. כדי לחפש שם של אדם כלשהו, הקפד להשתמש בהצעות מחיר סביב השם בנוסחה. לדוגמה, הזן את השם כ- "פונטנה" ב-= VLOOKUP ("פונטנה", B2: E7, 2, FALSE).

  לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד לתקן שגיאתNAME!.

   

  *כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט   

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844