הפונקציה FIXED

הסבר

פונקציית FIXED מחזירה מספר עם מספר המקומות עשרוניים כפי שהגדרנו. נוכל להגדיר בפונקציה להחזיר יותר מ 2 מקומות עשרונים או לא להחזיר בכלל.   כמו כן ניתן להחזיר מספר המעוצב עם מפריד אלפים (פסיק). אם הנוסחה משמיטה מקומות עשרוניים, היא מעגלת את המספר לשלם הקרוב ביותר.

תחביר

FIXED(number, [decimals], [no_commas])‎

ארגומנטים נדרשים

Number המספר שברצונך לעגל ולהמיר לטקסט.

ארגומנטים אופציונליים

  • Decimals מספר הספרות שמימין לנקודה העשרונית.
  • No_commas  ערך לוגי אשר, בהיותו TRUE, מונע מהפונקציה FIXED לכלול פסיקים בטקסט המוחזר.

דוגמה

הערות*

  • מספרים ב- Microsoft Excel לא יכולים להכיל יותר מ- 15 ספרות מובהקות, אך ספרות עשרוניות יכולות להכיל עד 127 ספרות.
  • אם הערך ב- decimals שלילי, הפונקציה תעגל את number משמאל לנקודה העשרונית.
  • כאשר הארגומנט decimals מושמט, ההנחה היא כי הוא 2.
  • אם הערך של no_commas הוא FALSE או הושמט, הטקסט המוחזר מכיל פסיקים כרגיל.
  • ההבדל המרכזי בין עיצוב תא המכיל מספר באמצעות פקודה (בכרטיסיה בית, בקבוצה מספר, לחץ על החץ ליד מספר ולאחר מכן לחץ על מספר) לעיצוב מספר באופן ישיר בעזרת הפונקציה FIXED הוא שהפונקציה FIXED ממירה את התוצאה לטקסט. מספר שעוצב באמצעות הפקודה תאים נשאר עדיין מספר.

       *כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט