הפונקציה TRIM

הסבר

הפונקציה מסירה את כל הרווחים מטקסט נתון, מלבד תווי רווח בודדים בין מילים. השתמש ב- TRIM בטקסט שקיבלת מיישום אחר, שעשוי להכיל ריווח בלתי סדיר.

תחביר

TRIM(text)‎

ארגומנטים נדרשים

Text  הטקסט שממנו ברצונך להסיר רווחים.

דוגמה