הפונקציה TRUNC

הסבר

הפונקציה TRUNC

הפונקציה TRUNC  מחזירה מספר שלם ללא שארית כלל. הפונקציה מקצרת את המספר הנתון למספר השלם הקרוב ביותר מלמטה בהתבסס על מספר ספרות (אופציונלי – כדי להגיע לדיוק מירבי). כלומר המספר לא חייב להיות מספר שלם מעוגל, במידה ובארגומנט האופציונלי נרשום מספר, התוצאה תהיה המספר עם נקודות עשרוניות כפי שציינו.

פונקציית INT דומה לפונקציית TRUNC – שתיהן מחזירות מספר שלם אבל בעוד שה INT מעגל את המספר כלפי מטה, ה TRUNC פשוט חותך אותו למספר שלם ללא שארית. במספרים חיוביים, כאשר נציב 0 בפונקציית ה- TRUNC עבור num_digits, שתי הפונקציות מחזירות את אותן תוצאות.
עם מספרים שליליים, התוצאות יכולות להיות שונות. INT (-3.1) מחזירה -4, מכיוון ש- INT מעגל למספר השלם התחתון. ואילו TRUNC (-3.1) יחזיר -3.

דוגמא לשימוש ב TRUNC

כאשר נרצה להחזיר מספר רבעון לפי מספר החודש, לדוגמא ינואר הוא הרבעון ה 1 ודצמבר ה 4

תחביר

TRUNC(number, [num_digits])‎

ארגומנטים נדרשים

Number   המספר שברצונך לחתוך.

ארגומנטים אופציונליים

Num_digits   מספר המציין את מידת הדיוק של החיתוך. ערך ברירת המחדל של num_digits הוא 0 (אפס)

דוגמה