הוספת הערות

הוספת הערה, תצוגת כל הערות, חלקן, מחיקת הערה, לשונית "סקירה". הערות לא פוגעות בערכים המספריים שיש בתאים וניתן לחשב כל פונקציה כרגיל

שכפול תוויות שורה

כיצד לשכפל תוית שהוגדרה לטווח של שורות, כך שתופיע בכל שורה בטווח – שזה מבנה חיוני לביצוע פעולות מתקדמות על הטווח.