הסתרת גיליונות

כיצד מסתירים גיליון בתוך חוברת העבודה. האקסל מאפשר לנו להסתיר גיליונות בתוך חוברת העבודה, פונקציית הסתרת גיליון אינה פוגעת בנוסחאות בגיליון או בעיצוב.