מילוי מהיר באקסל – flash fill

השימוש ביכולת האקסל להבין תבניות. לדוגמה: במידה ויש לנו טקסטים מפוצלים ונרצה לאחד אותם, מספיק יהיה לכתוב דוגמא אחת בשורה אחת והאקסל ידע להכיל את התבנית על פני כל הטור. מאפשר לפצל וגם לאחד טקסטים