בחירה מקוצרת

איך להגדיר ולקלוט ערך קבוע מראש לתא מתוך רשימה נפתחת שהוגדרה מראש. דרך מצויינת כדי למנוע טעויות הקלדה.