הפונקציה DAVERAGE

הסבר

DAVERAGE באקסל הנה פונקציה מסוג פונקציות מסדי נתונים פונקציות מסדי הנתונים נועדו לבדוק תנאים במסד נתונים (בטבלאות), ולהחזיר את הנתונים הרלוונטיים, לפי הקריטריונים שהצבנו . הפונקציות  יודעות לבצע חישובים בסיסיים, כגון סכום, ממוצע, ספירה וכד’. אבל עיקר החוזקה שלהן היא בשימוש שלהן בקריטריונים (בתנאים) שהצבנו, התנאים הללו מאפשרים לבצע את החישובים רק עבור קבוצה מסוימת של רשומות מהטבלאות שלנו.פונקציית DAVERAGE באקסל מחזירה את תוצאת הממוצע בשדה נתון (לעמודה בטבלה),  עבור רשומות (שורות) בטבלה המתאימות לקריטריונים שהצבנו.

תחביר

‎DAVERAGE(database, field, criteria)‎

ארגומנטים נדרשים

דוגמה

הערות*

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט