הפונקציה F.TEST

הסבר

הפונקציה מבצעת מבחן F לשוויון שונויות (דו-צדדי)
הפונקציה מקבלת כקלט את המערכים (מדגמים)- array1 ו- array2 ומחזירה את ההסתברות שמתקיים שוויון בין 2 שונויות האוכלוסיות מהן נדגמו המערכים. השתמש בפונקציה זו כדי לברר אם יש הבדלים בשונות בין שני מדגמים.
לדוגמה, בהינתן ציונים מבתי ספר ציבוריים ופרטיים, ניתן לבדוק אם רמת הפיזור של ציוני המבחנים בבתי ספר אלה שונה.

תחביר

F.TEST(array1,array2)‎

ארגומנטים נדרשים

  • Array1     נדרש. מערך או טווח הנתונים הראשון.
  • Array2     נדרש. מערך או טווח הנתונים השני.

דוגמה

הערות

  • הארגומנטים צריכים להיות מספרים או שמות, הפניות או מערכים המכילים מספרים.
  • אם ארגומנט מערך או ארגומנט הפניה מכיל טקסט, ערכים לוגיים או תאים ריקים, המערכת תתעלם מערכים אלה; עם זאת, תאים עם הערך אפס ייכללו.
  • אם מספר נקודות הנתונים ב- array1 או ב- array2 נמוך מ- 2, או אם השונות ב- array1 או ב- array2 היא אפס, הפונקציה F.TEST מחזירה את ערך השגיאה ‎#DIV/0!‎.