הפונקציה MEDIAN

הסבר

הפונקציה MEDIAN מחזירה את החציון (מספר האמצעי) בקבוצה של מספרים . לדוגמה,  (MEDIAN (1,2,3,4,5  מחזירה 3.

תחביר

MEDIAN(number1,[number2],…)‎

ארגומנטים נדרשים

 •  ‏Number1 המספר שעבורו יחושב החציון.

ארגומנטים אופציונליים

 •  255 – number2‏ מערך ארגומנטים שעבורם יחושב ערך החציון.

דוגמה

הערות*

 • אם יש מספר זוגי של מספרים בערכה, הפונקציה MEDIAN מחשבת את ממוצע שני המספרים האמצעיים. ראה הנוסחה השניה בדוגמה.
 • הארגומנטים יכולים להיות מספרים או שמות, מערכים או הפניות המכילים מספרים.
 • ערכים לוגיים וטקסט המייצג מספרים המוקלדים ישירות לתוך רשימת הארגומנטים נספרים.
 • אם ארגומנט מערך או ארגומנט הפניה מכיל טקסט, ערכים לוגיים או תאים ריקים, המערכת תתעלם מערכים אלה; עם זאת, תאים עם הערך אפס ייכללו.
 • ארגומנטים שהם ערכי שגיאה או טקסט שלא ניתן לתרגם למספרים גורמים לשגיאות.
 •  הפונקציה MEDIAN מודדת מגמה מרכזית, שהיא המיקום של מרכז קבוצת מספרים בהתפלגות סטטיסטית. שלוש המידות הנפוצות ביותר של מגמה מרכזית הן:
  • ממוצע     שהינו הממוצע החשבוני, ומחושב על-ידי הוספת קבוצה של מספרים ולאחריה חלוקה לפי המספר הכולל של מספרים אלה. לדוגמה, הממוצע של 2, 3, 3, 5, 7 ו- 10 הוא 30 המחולק ב- 6, והתוצאה היא 5.
  • חציון     שהינו המספר הנמצא באמצע קבוצת מספרים, כלומר, מחצית המספרים הם בערך נמוך מהחציון, ומחציתם בערך גבוה מהחציון. לדוגמה, החציון של 2, 3, 3, 5, 7 ו- 10 הוא 4.
  • הערך השכיח     שהינו המספר המופיע בתדירות הרבה ביותר בקבוצת מספרים. לדוגמה, הערך השכיח בקבוצה 2, 3, 3, 5, 7 ו- 10 הוא 3.
 • עבור התפלגות סימטרית של קבוצת מספרים, שלוש מידות אלה של מגמה מרכזית הן זהות. עבור התפלגות משופעת של קבוצת מספרים, הן יכולות להיות שונות.

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט