הפונקציה VAR

הסבר

הפונקציה מעריכה את השונות בהתבסס על מדגם.

חשוב: פונקציה זו הוחלפה בפונקציה חדשה שמספקת דיוק משופר  ראה הפונקציה VAR.S