הפונקציה VARA

הסבר

הפונקציה מעריכה את השונות בהתבסס על מדגם.

תחביר

VARA‎(value1, [value2], …)‎

ארגומנטים

255-Value1 ‏ 1 עד 255 ערכים התואמים למדגם של אוכלוסיה.

דוגמה

הערות*

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט