גרפים

הגרף הוא הצגה של נתוני הגיליון או חלק ממנו.

מקומו יכול להיות בשטח הגיליון או בגיליון נפרד.

כאשר מגדירים גרף בשטח הגיליון, יש לזכור שהגרף אינו חלק מהתאים בגיליון אלא שיכבה נפרדת ממנו.

הגרף מתעדכן אוטומטית עם כל שינוי שנעשה בנתוניו בגיליון.

ישנם סוגים רבים של גרפים, יש לבחור את הגרף הרצוי בהתאם לצרכים, לדוגמא:

יצירת גרף

סמן את התאים/הנתונים הרצויים בגיליון, כולל כותרות הטבלה.

עבור לתפריט “הוספה” (Insert ) ובחר באחת מצורות הגרפים הנתונות: טורים, קווי, עמודות, עוגה, ועוד.

הגרף שיתקבל:

בראש העמוד סרגל כלים “כלי תרשימים” ובו אפשריות לשינוי התרשים

כמו כן, ניתן להעזר באקסל בתפריט תרשימים מומלצים המאפשר בחירה מהירה של גרף המתאים לנתונים שסומנו.

שינוי גרף:

  1. הקש לחיצה עם העכבר בתוך האזור שתרצה לשנות. תופענה נקודות התוחמות את השטח הנבחר.
  2. באיזור סרגלי הכלים יופיע סרגל וסרגלי הכלים משתנים בהתאם לאפשרויות הקימות.

הסבר סרגל תרשימים

1 2 3 4 5 6 7 8

  1. הוספת רכיבים לתרשים כגון: כותרת ראשית, כותרות צירים, מקרא וכד’
  2. פריסה מהירה- שינוי סגנון הגרף, הוספת תוויות נתונים, שינוי מיקום מקרא וכד’
  3. שנה צבעים – קביעת הגוונים והצבעים של הרכיבים בתרשים.
  4. סגנונות תרשים- שינוי מהיר של צורת התרשים.
  5. החלף שורה עמודה- שינוי בין הסדרות לקטגוריות.
  6. בחר נתונים – בחירת הנתונים שמהם יווצר הגרף (מתאים לגרפים המתקדמים כמו פיזור ובועות).
  7. שנה סוג תרשים – שינוי סוג התרשים לתרשים אחר.
  8. העבר תרשים – מיקום התרשים בגיליון אחר כאובייקט או מיקום התרשים בגיליון חדש על פני כל הגיליון.

שינוי כיוון ציר הY בגרף טורים או עמודות:

כאשר ציר המספרים, ציר ה Y בצד ימין, יש לשנות את כיוון הגרף:

נעמוד על ציר הX (ציר הקטגוריות, האופקי),

לחצן ימני, עיצוב ציר, (Format Axis), נקבל חלון עיצוב ציר שבו

נבטל : קטגוריות בסדר הפוך.Categories in revers order

סוגי הגרפים הקיימים:

דוגמאות לסוגי תרשימים

גרף טורים

דוגמא לגרף טורים של מכירות סוכנים סדרה לצד סידרה וגרף מצטבר (סידרה על גבי סידרה)

גרף עמודות

גרף סדרה לצד סדרה וגרף 100% – כך ניתן לראות את ההתפלגות באחוזים של המכירות

גרף קווי להצגת יחסיות בין סדרות

למשל היחס בין הטמפרטורה הממוצעת בישראל לבין כמות המשקעים

כאן אנו רואים יחס הפוך, ככל שהטמפרטורה נמוכה – כך כמות המשקעים גדולה יותר

גרף משולב

גרף המכיל 2 צירים

הגרף יכול להיות מורכב מסדרת טורים וסידרה קווית

כמו בדוגמא שלהלן

השוואה לפי שנים של מחירי הדירות וכמות המכירות

גרף שטח

מאפשר להציג נתונים הקשורים לתהליכים בזמן ולהבלטת ערך כולל במידה ויש מגמה

במקרים רבים עדיף להשתמש בגרף קווי לצורך הצגת הנתונים כי גרף שטח עלול להסתיר נתונים כאשר הוא לא מוערם

גרף עוגה או טבעת

בתרשימים עגולים אלו נוכל להראות נתונים המכילים סידרה אחת וקטגוריה אחת בלבד.

גרף העוגה מציג את גודל הפריטים ביחס ל 100% – ביחס לסכום הפריטים

לא ניתן להציג נתונים שליליים

וכדאי עד מקסימום 7 קטגוריות

לדוגמא התפלגות הוצאות הבית בגרף עוגה

ניתן ליצור עוגה בתוך עוגה, כאשר יש ערכים קטנים יותר הם יקבלו עוגה משלהם ובעוגה הגדולה ירשם ערכם הכולל

בגרף טבעת ניתן להוסיף יותר מסדרה אחת

זהו תרשים טבעת עם שתי סדרות

גרף פיזור או בועות

מיועד להצגה והשוואה של ערכים מספריים בצירי X ו Y , יכול להציג ערכים כנקודות בודדות על פני איזור הגרף במרווחים לא קבועים או באשכולות של נקודות ומסוגל להכיל בגרף נקודות מטבלאות בעלות נתונים רבים, מדעיים, סטטיסטיים וכד’

בניסוי 2 הפיזור גדול יותר מהצביר של ניסוי 1

גרף בועות

בגרף בועות ניתן להציג 3 סדרות של מספרים ציר אנכי X , ציר אופקי Y וציר גודל הבועה

יכול להראות את היחס בין ציר X ו Y וגודל הבועה

שינויים שניתן לבצע בגרף

עיצוב תאריכים

כאשר יש לנו סדרת תאריכים שנרצה להציג בגרף , נוכל לשנות את מבנה התאריך כך שיתאים לגודל הגרף

לדוגמא

אם ניצור גרף מנתונים אלו, הגרף יראה כך:

ואם מדובר בתאריכים רבים, יהיה קשה לראות אותם,

ניתן לעצב את התאריכים, כך שיראו רק את היום והחודש

יש לסמן את טור התאריכים,

לחצן ימני – עיצוב תאים

לעבור “למותאם אישית”

לעמוד בשורת ה”סוג” ולשנות את המבנה למבנה הרצוי

DD – מספר היום (2 ספרות ליום בחודש)

MM – מספר החודש (2 ספרות למספר החודש)

MM/DD

כך נקבל את מספר היום והחודש בלבד

וכך יראה הגרף לאחר השינוי

הוספת שם היום בשבוע

במידה ונרצה את שם היום בשבוע המתאים לתאריך, יש להוסיף בצמוד לטור התאריכים פונקציית TEXT

הסבר לפונקציית טקסט, ראה

יצירת סדרת תאריכים רציפה ללא ימי שבת (ימי חול בלבד)

יש לכתוב את התאריך הראשון

ובעזרת ידית המילוי לגרור את התאריך, יווצרו תאריכים עוקבים

יש לפתוח את התגית החכמה ולבחור

ימי חול בלבד

הוספת סדרות לא נראות

ניתן להציג בתרשים נתונים שאינם מופיעים בטבלה, אולם משפיעים על המכירות, כגון חגים

לדוגמא

לפנינו טבלה המציגה מכירות לפי ימים ובימי חג אין מכירות ונרצה להראות זאת בתרשים

כך יראה התרשים בסוף העיצוב

שימו לב לשמות החגים המופיעים בתוך הגרף, בטקסט אנכי

יצירת שמות החגים כחלק מהגרף

יש לעמוד בטור מקביל למכירות וליצור פונקציה שבודקת את המכירות בשורה.

כך נראית הפונקציה באקסל

A screenshot of a cell phone Description generated with very high confidence

אם אין מכירות ב 2D, היא תרשום את הפונקציה NA שפירושה, שגיאה.

(כאשר מופיעה שגיאה זו, לא נרשם בגרף דבר ולא נשאר מקום ריק).

אם יש מכירות, נבקש להחזיר לתא את מינימום המכירות של כל הטווח.

כך נראית הפונקציה:

לאחר יצירת הפונקציה יש ליצור את הגרף:

לסמן את הטורים שנרצה להציג בגרף

לבחור הוספה – גרף טורים

יתקבל הגרף הזה:

נסמן את הסדרה הכתומה, ונשנה אותה ללא צבע

לחצן ימני, עיצוב סדרת נתונים – ללא צבע

נוסיף תוויות נתונים של שמות החגים:

לחצן ימני, הוספת תוויות נתונים – יתווסף המספר

לחצן ימני על המספר – עיצוב תווית נתונים ונבחר את הטור שבו יש את שמות החגים

לאחר שיתווספו החגים לגרף, נוכל לעצב אותם כך שיראו אופקיים

לחצן ימני על התוית, עיצוב תווית נתונים, יישור

כך יראה הגרף