הפונקציה VALUE באקסל

הפונקציה VALUE באקסל, המרת מחרוזת טקסט המייצגת מספר לערכך מספרי לצורך חישוב.

הפונקציה LET באקסל

הפונקציה מאפשרת אחסון חישובי ביניים, ערכים או הגדרה של שמות בתוך נוסחה. שמות אלה חלים רק בטווח של הפונקציה

הפונקציה XOR באקסל

הפונקציה XOR באקסל, מחזירה TRUE רק אם תנאי אחד בלבד מתקיים. בכל מקרה אחר מחזירה FALSE

הפונקציה FIND באקסל

הפונקציה FIND באקסל, פונקציית חיפוש המחזירה מספר המציין את המיקום המספרי של תו (או המילה) בתוך התא. רגישה לאותיות רשיות

הפונקציה RANDARRAY באקסל

הפונקציה RANDARRAY באקסל, יוצרת סדרת מספרים אקראיים ויכולה להציב אותם כמערך טבלאי בהינתן מספר השורות הרצוי ומספר העמודות הרצוי.

הפונקציה XLOOKUP באקסל

הפונקציה XLOOKUP באקסל, פונקציית חיפוש מידע מגרסת אקסל 365, המאפשרת חיפוש נתונים בטווחים והחזרת הפריט המתאים מטווח אחר.

הפונקציה TRUE באקסל

הפונקציה TRUE באקסל, החזרת הערך הלוגי TRUE, משמשת בתוך פונקציות אחרות להחזרת ערך לוגי בהתקיים תנאי

הפונקציה UNIQUE באקסל

הפונקציה UNIQUE באקסל, פונקציית מערך המאפשרת לחלץ ערכים ייחודיים מרשימה או מטווח, מאפשרת ליצור רשימה ייחודית ללא כפיליות

הפונקציה UPPER באקסל

הפונקציה UPPER באקסל, פונקציית טקסט המחליפה טקסט (בלועזית) לאותיות רישיות CAPITAL LETTERS

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844