הקפאת שורה

נגן וידאו
 • הקפאת כותרות לתצוגה על המסך

  בעזרת הפקודה “הקפא חלוניות” (Freeze Panes) מלשונית תצוגה (View)– ניתן למנוע את הגלילה של שורות ועמודות מבוקשות, מה שמאפשר להמשיך ולראות חלקים מרוחקים אחד מהשני בגיליון גם כשגוללים.

  לדוגמא:

  בגיליון בו יותר מ-20 שורות, לא ניתן לראות את הכותרות ובאותו זמן להמשיך לעבוד בשורות הבאות, לכן נוכל להקפיא את תצוגת הכותרות.

  לדוגמא: שורה 1 היא שורת הכותרת שהוקפאה ולכן ניתן להמשיך ולראות אותה גם כשאנו עובדים בשורה 35 והלאה .

  ביצוע הקפאה

  מקם את הסמן מתחת לשורה או משמאל לטור שברצונך להקפיא (תמיד אחרי השורה/העמודה הרצויה)

  בחר מלשונית “תצוגה” (View)

  בפקודה “הקפא חלוניות” (Freeze Panes) , נבחר בפקודה הראשונה, הקפא חלוניות

  עם ביצוע ההקפאה יופיע במסך קו אופקי או אנכי המסמל את קיפאון השורות או העמודות.

  אם ברצונך להקפיא גם שורה ראשונה וגם טור ראשון, הצב את הסמן בתא הקרוב ביותר אליהם ואז בצע את ההקפאה. (כלומר אם נרצה להקפיא את שורה 1 ואת טור A, נציב את הסמן בתא 2B

  הקפאה של שורה ועמודה, נציב את הסמן בתא B2 ונבחר בפקודה, הקפא חלוניות, הקפא חלוניות

  ביטול הקפאה

  כאשר קיימת הקפאה של חלוניות, ניתן לחזור לפקודה “הקפא חלוניות” והפעם לבחור בביטול ההקפאה Unfreeze