פונקציית תנאי מקונן

הפונקציה IF מאפשרת לבצע השוואה לוגית בין ערך לבין מה שאתה מצפה על-ידי בדיקת תנאי והחזרת תוצאה אם הערך הוא True או  False

בפונקציית IF רגילה יש 2 תנאים

כאשר יש יותר מ- 2 תנאים, נעשה קינון של פונקציות, צריך לפתוח עוד IF (אפשר לקנן עד 64 פונקציות IF)

החוקיות אומרת שמספר התנאים פחות 1 זה מספר פונקציות IF שנקנן.

אם יש 2 תנאים, תהיה פונקציית IF אחת

אם יש 3 תנאים, יהיו 2 פונקציות IF

אם יש 4 תנאים, יהיו 3 פונקציות IF

אם יש 5 תנאים, יהיו 4 פונקציות IF

אם יש 6 תנאים, יהיו 5 פונקציות IF

 

* המונח "קינון" מתייחס לצירוף מספר פונקציות יחדיו בנוסחה אחת.

מבנה הפונקציה של IF מקונן (בדוגמה 3 תנאים, לכן 2 פונקציות IF):

=IF(LOGICAL_TEST,VALUE_IF_TRUE,IF(LOGICAL_TEST, VALUE_IF_TRUE, VALUE_IF_FALSE))