הסתרת עמודה ושורה

  1. סמן שורה או עמודה שתרצה להסתיר
  2. כרטיסיה 'בית'
  3. קבוצת 'תאים'
  4. בפקודה 'עיצוב' פתח את הרשימה הנפתחת
  5. בחר 'נראות'
  6. בחר 'הסתר שורות' או 'הסתר עמודות'

​דרך נוספת להסתרה-

סמן עמודה/שורה שתרצה להסתיר, קליק ימני, בחירה מהתפריט הנפתח את הפקודה 'הסתר'